Military SPDC’s referendum (in Burmese)

ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း (၂၀၀၈) အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

 

ေစာကပီ

Saw Kapi in Mizzima

ျပည္ေထာင္စုစနစ္ အစစ္အမွန္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ တပ္မေတာ္ ႀကိဳးကိုင္ တျပည္ေထာင္စနစ္လား

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ၎တုိ႔ရဲ့ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲကို လာမည့္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ မူၾကမ္းကိုေတာ့ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး စတင္ျဖန္႔ေ၀တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္းဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာေတာ့ အေတာ့္ကုိ ျပန္႔ႏွံ႔ေနခဲ့တာ ရက္အနည္းငယ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ပံုႏွိတ္ထုတ္ေ၀ဖို႔ ေပးလိုက္တဲ့ ဌာနဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕ကေနတဆင့္ ျပန္႔ပြားခဲ့တာလို႔လဲ ဆိုၾကပါတယ္။ ယခု တရား၀င္ ထုတ္ျပန္လိုက္ၿပီ ျဖစ္တဲ့ ဒီႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို အတိုခ်ဳပ္ ေလ့လာ သံုးသပ္လိုပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း အခန္း (၁) ႏိုင္ငံေတာ္ အေျခခံမူမ်ား ဆိုတဲ့အခန္းမွာ “ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ရမည္” ဆိုၿပီး ပါရွိတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့တခါ “ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စု စနစ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း တည္ေဆာက္သည္” ဟူ၍ အတိအလင္း ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ “ျပည္ေထာင္စု” (Union) ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ့ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ လကၡဏာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု” ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ့ အရုိးဆံုးနဲ႔ အရွင္းဆံုး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္နယ္မ်ား ေပါင္းစုၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ျဖင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာရွိတဲ့ တိုင္းျပည္တခုအျဖစ္ တည္ေထာင္ ထားတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ဳိးပါ။ အဲဒီ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စ ုႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အသြင္လကၡဏာ မရွိပဲ ဗဟိုအစိုးရ တရပ္ကသာ ႀကိဳးကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္္တဲ့ တိုင္းျပည္မ်ဳိးကိုေတာ့ တျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံလုိ႔ ေခၚဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံဟာ “တျပည္ေထာင္စနစ္” (Unitary System) နဲ႔ တည္ေထာင္ထားတဲ့ နုိင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ နယ္ေျမေဒသ (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ေတြဟာ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ တိုက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာသာ ရွိၿပီး သူတို႔မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒျပဳေရးရာနဲ႔ တရားစီရင္ေရးေတြမွာ ဗဟိုအစိုးရရဲ့ သေဘာတူညီမႈ၊ ညႊန္ၾကားမႈမပါပဲ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခြင့္ မရွိပါဘူး။

ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံရဲ့ အဓိက အဂၤါရပ္ကေတာ့ ဒီျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ရွိတဲ့ ျပည္နယ္ ဒါမွမဟုတ္ တို္င္းေဒသေတြဟာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ့ လက္ေအာက္မွာ တိုက္ရိုက္ ထိမ္းခ်ဳပ္ခံထားမႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ျပဌါန္းခြင့္ အာဏာဆိုတာ ရွိရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရဟာ ပါ၀င္ဖဲြ႔ထားတဲ့ ျပည္နယ္မ်ားရဲ့ အေပၚမွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အားလံုးမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အဓိက အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာခက္မႀကီး သံုးခုျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ (Legislative Power)၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ (Executive Power) နဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာ (Judiciary Power) ေတြဟာ ျပည္နယ္က လူထုက ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖဲြ႔ေတြရဲ့ လက္ထဲမွာလဲ ရွိရပါတယ္။ ပို၍ တိက်ေအာင္ ေျပာရရင္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္ အစိုးရေတြၾကားမွာ အထက္က ေျပာခဲ့တဲ့ အာဏာသံုးရပ္ကို ခဲြေ၀ထားရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြၾကား အာဏာ ခဲြေ၀အပ္ႏွင္းမႈအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္ေတြရဲ့ အမ်ဳိးအစားနဲ႔ အဆင့္အတန္းေတြဟာလဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားၾကတာကိုေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

ယခု ျမန္မာစစ္အစိုးရရဲ့ တင္းၾကပ္စြာ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈ၊ ပိတ္ပင္မႈေတြ အမ်ဳိးမ်ိဳးနဲ႔ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသားညီလာခံက ခ်မွတ္ေပးလိုက္တဲ့ အေျခခံ မူေတြအတိုင္း ေရးဆဲြခဲ့တဲ့ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းထဲမွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာသံုးရပ္လံုးကို ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ားအား ခဲြေ၀အပ္ႏွင္းသည္” ဟူ၍ ပါရွိပါတယ္ [အခန္ုး (၁) ပုဒ္မ ၁၁ (ခ)]။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္တခုရဲ့ ဖဲြ႔စည္းပံုမွာရွိရမဲ့ သေဘာလကၡဏာကို ထည့္သြင္း ျပဌါန္းထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းမွာပါရွိတဲ့ အေသးစိတ္ အာဏာခဲြေ၀ေရး (power sharing) ဆိုင္ရာ ပုဒ္မေတြကို ၾကည့္တဲ့ အခါမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟ္ိုအစိုးရက ႏုိင္ငံရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ ဥပေဒျပဳအာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာ အမ်ားစုကို ရယူထားၿပီး၊ အေရးမႀကီးလွတဲ့ အာဏာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားက္ိုသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရဲ့ လက္ထဲမွာ ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ (Legislative Power) ဆိုင္ရာ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ ရရိွမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကသာလွ်င္ ရဲတပ္ဖဲြ႔၊ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ စသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား၊ စာေပရုပ္ရွင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာမ်ားက္ို ရရိွထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ားကေတာ့ စည္ပင္သာယာေရး၊ အိမ္တြင္း အေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း၊ အပန္းေျဖစခန္း၊ တိရိစာၦန္ ဥယ်ာဥ္အစရွိတဲ့ အေရး သိပ္မပါလွေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမည္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတြင္ရန္ ျပဌါန္းထားေသာ္လည္း ယခု ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းပါ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ျပဌါန္းခ်က္မ်ားအရ  ဗဟိုႀကိဳးကိုင္ တျပည္ေထာင္ႏုိင္ငံကိုသာ အသားေပး တည္ေဆာက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ (Executive Power) အပိုင္းက္ို ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ လုပ္သူကသာ အာဏာအမ်ားစုကို ရယူထားၿပီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားရဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားႏိုင္တဲ့ အာဏာေတြကို ေပးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရလို႔ေခၚတဲ့ ဗဟို အစိုးရကသာ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားကို ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ကေနတဆင့္ ဆင့္ကဲ အုပ္ခ်ဳပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္နယ္ေတြမွာ သူတို႔ျပည္နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆိုတာ လံုး၀ မရွိသေလာက္ပါ။

ထိုသို႔ ခန္႔အပ္ရာမွာ (ပုဒ္မ ၂၆၁၊ အပိုဒ္ ၈ အရ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဟာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီမႈကို ရယူရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း အပိုဒ္ (ဃ) မွာေတာ့ “တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္း အထင္အရွား မျပႏိုင္ပါက အမည္စာရင္း တင္သြင္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အား တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔) ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိေစရ” လို႔ ဆိုထားျပန္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားထဲမွာ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုမည့္သူ တဦးထက္ပို၍ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္းပဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသာ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔အပ္ႏိုင္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

အလားတူစြာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမတဟာ ျပည္နယ္ (သို႔မဟုတ္) တ္ိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြက္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမတက ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ဖို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားစုရဲ့ ေထာက္ခံမဲကို ရရွိစရာ မလိုဘဲ၊ “သတ္မွတ္ထားသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ မျပည့္စံုေၾကာင္းကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အထင္အရွား မျပသႏိုင္ပါက အမည္စာရင္း ေပးပို႔သူမ်ားကို ျငင္းပယ္ခြင့္ မရွိေစရ” လို႔ အတိအလင္း ျပဌါန္းထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ တရားစီရင္ေရး အာဏာ (Judiciary Power) အပိုင္းမွာလဲ ႏိုင္ငံေတာ္ သမတကသာ အာဏာကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားရဲ့ တရား စီရင္ေရး ကိစၥေတြမွာ တိုက္ရုိက္ ဩဇာ သက္ေရာက္ေနႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္လံုးရဲ့ အမတ္မ်ားထဲမွ ေလးပံုတပံုဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ခန္႔အပ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုထားျပန္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ့ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားအရ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲမွ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံရဖို႔ ေသခ်ာသေလာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အမည္စာရင္း တင္သြင္း ခန္႔အပ္ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားထဲကပဲ ျဖစ္လာဖို႔ မ်ားပါတယ္။

အတုိခ်ဳပ္ၿပီး ေျပာရရင္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေတြဟာ တပ္မေတာ္ ႀကိဳးကိုင္ဗဟိုအစိုးရဲ့ လံုး၀ လက္ေအာက္ခံသဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ၊ ဥပေဒျပဳ အာဏာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး အာဏာ အားလံုးတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ့ တိုက္ရိုက္ႀကိဳးကိုင္မႈကို ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားရဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌါန္းခြင့္ ဆုိတာဟာလဲ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ လံုး၀မရွိႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား လိုလားတဲ့ မိမိတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌါန္းခြင့္ရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ဳိးကို ဒီဖဲြ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းက လံုး၀ ဆန္႔က်င္ မ်က္ကြယ္ျပဳထားတာ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Mizzama interview with veteran politician Thakin Chan Tun (in Burmese)

“တိုင္းျပည္ ဂၽြမ္းထိုးေမွာက္ခံုျဖစ္သြားမယ္” (သခင္ခ်န္ထြန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခ်က္)

 

မဇၩိမသတင္းဌာန   

Friday, 18 April 2008 13:02 – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး သခင္ခ်န္ထြန္းက စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းကို ကန္႔ကြက္မဲေပးရန္ တိုင္းျပည္သို႔ တိုက္တြန္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္သူက အၾကံျပဳ တင္ျပထားသည္။ အေမး။        ။ အေျခခံမူၾကမ္းအေပၚ ဘဘ အေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။

အေျဖ။  ။အေျခခံ ဖြဲ႔စည္းပံု မူၾကမ္းထဲမွာ အဓိက မႀကိဳက္ဆံုးကေတာ့ တပ္မေတာ္က တိုင္ျပည္ကို ထာဝရ လက္ဝါးႀကီး အုပ္ထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနလို႔ မႀကိဳက္ဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ လြတ္ေတာ္ကေန ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကေန ေရြးေပးတဲ့သူေတြ ပါရမယ္ ဆိုေတာ့ ဒါကိုက ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာ မဟုတ္တာႀကီး၊ ဘယ္ႏိုင္ငံမွာမွ မရွိတဲ့ ကိစၥမ်ဳိး လုပ္ထားေတာ့ ဒါႀကီးကို လံုးဝ ဘဘအေနနဲ႔ မလိုလားဘူး။ မလုပ္အပ္ဘူး။ မလုပ္သင့္တာကို လုပ္တယ္။ အမွန္ကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုကို ေစာ္ကားတာပဲ။ ကမၻာေပၚမွာလည္း ဒီမိုကေရစီ အေျခခံက်တဲ့ အေျခခံဥပေဒႀကီး ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာေန ဆိုေနတာကိုက အင္မတန္ အ႐ွက္အေၾကာက္ နည္းပါးစြာ ေျပာတယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဒီဟာႀကီးကိုသာ လက္ခံလိုက္ရင္ တိုင္းျပည္အေနနဲ႔ ဂၽြန္းထိုးေမွာက္ခံု က်မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

သူတို႔ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေမလတြင္က်င္းပမဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြကို ေထာက္ခံမဲ ေပးဖို႔ ေဝထားတဲ့ စာရြက္ေတြ ဖတ္ရတယ္။ မဲဆႏၵ မေပးဘဲနဲ႔  လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ တျခားစီပဲ။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ တျခားစီပဲ။ အေျခခံလြတ္ေတာ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္တာေတြ အခုမွာ ဒီလို တိုက္႐ိုက္ခန္႔တာေတြ၊ ဘယ္သူက ခန္႔လို႔ အလိုအေလွ်ာက္ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မပါဘူး။ အ႐ွက္အေၾကာက္ ကင္းစြာျဖင့္ မဲေပးေအာင္ ေထာက္ခံမဲေပးေအာင္ ၁၆ မ်က္ႏွာပါတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ လိုက္ေဝေနတာေနာ္။ အဲဒါကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္သြားရတယ္။ မဟုတ္တ႐ုတ္ အ႐ွက္မဲ့စြာ သူတို႔ေရးရဲတယ္။ မ်က္ႏွာေျပာင္ တိုက္ရဲတယ္လို႔ ဘဘအေနနဲ႔ ျမင္ပါတယ္။ 

ႏိုင္ရင္ကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ မွာ အေျခခံဥပဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဒါက ၂ ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူၿပီးေတာ့ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ အဲဒီဟာမွာလည္း ႐ႈံးရင္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ မပါဘူး။ လူထုက တခါတည္း အေသ တြက္ထားတယ္။ ဒါကို လူထုက လက္ခံမယ္၊ အတည္ျပဳရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ သက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ 

ျပႆနာတခု ႀကိဳက္တဲ့လူရွိတယ္ မႀကိဳက္တဲ့ လူရွိတယ္။ မႀကိဳက္တဲ့ လူကလည္း ဘာေၾကာင့္ မႀကိဳက္သလဲဆိုတာကို ေျပာႏိုင္ရမယ္၊ ေျပာခြင့္ ရွိရမယ္။ ႀကိဳက္တဲ့ လူကလည္း ဘာေၾကာင့္ ႀကိဳက္တယ္ ဆိုတာေျပာရမယ္။ ကိုယ္ကေတာ့  ၁၆ မ်က္ႏွာ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတယ္ ဆိုတာကို ေျပာၿပီးေတာ့ မဲ႐ုံးကို သြားပါ ေထာက္ခံမဲေပးပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။

အဖ်က္သမားေတြရဲ့ အႏၱရာယ္ကို ျပည္သူတရပ္လံုးက ေနၿပီးေတာ့ သတိ၊ ဝီရိယျဖင့္ ဖယ္ရွား တြန္းလွန္ၾကပါစို႔ ေရးထားၿပီးေတာ့ ေဝငွႏိုင္တာ ေဝငွေနတာဟာ က်န္တဲ့ ျပည္သူတရပ္လံုးကို ငါတို႔ေျပာခ်င္တာ ေျပာမယ္။ ငါတို႔လုပ္တာကို လက္ခံ ၊ ငါတို႔လုပ္တာကို ေထာက္ခံဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနတယ္။

အေလ်ာ္သင့္ျမတ္တဲ့ ကိစၥေတြလုပ္ေနတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနက ၁၉၃၄- ၃၅ ခုႏွစ္တုန္းက နာဇီပါတီ ဂ်ာမဏီႀကီးစိုးေနခ်ိန္မွာ အဲဒီ ပါတီဝင္ေတြက လိုက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အတိုင္အခံလုပ္တဲ့ သူေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ႐ိုက္ပုတ္သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္ေနသလို ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္လာတာကို ျမင္ေန ၾကားေနရတယ္။ အဲဒါေတြက အင္မတန္ စိတ္ဆင္းရဲစရာ၊ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

ဒါမ်ဳိးေတြဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ဘာမွ အက်ဳိးမရွိပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြက ေရစံုနစ္ရမဲ့သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒီဟာကိုေတာ့ လံုးဝ မေထာက္ခံႏိုင္ဘူး။ ဒါကို ကန္႔ကြက္မဲ ေပးရမွာပဲ။

အေမး ။    ။ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဘဘအေနနဲ႔ ဘာေျပာခ်င္ပါသလဲ ဘဘ။ 

အေျဖ။  ။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေမတၱာ ရပ္ခံခ်င္တာကေတာ့  ဒီဟာႀကီးကို လူထုက ပယ္ခ်လိုက္ရင္ ဘာလုပ္မယ္ဆိုတာ မပါဘူး။ 

ဒီဟာအတြက္ လုပ္ဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဘဘ အေနနဲ႔ အၾကံဥာဏ္ေပးခ်င္တာကေတာ့ အားလံုး ျပည္သူလူထုက လက္မခံဘူး ပယ္ခ်လိုက္လို႔ရွိရင္ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ ပါတီေတြ၊ ျပည္သူလူထု အားလံုးက ၈၂ ရာခိုင္းႏႈန္းနဲ႔ ေထာက္ခံခဲ့တဲ့ NLD က ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္၊ လူမ်ဳိးစုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြရယ္ ေခၚၿပီးေတာ့ ၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရ တပ္မေတာ္က ေခါင္းေဆာင္ၿပီးေတာ့ အစိုးရထဲမွာ ထည့္ဖြဲ႔ၿပီးေတာ့ ပယ္လိုက္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒေတြကို ဘာေတြ ပယ္ခ်င္တယ္၊ ဘာေတြ ျဖည့္စြက္ခ်င္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ အေပးအယူနဲ႔ ေသေသျခာျခာ ေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္တယ္။ 

တဖက္မွာကလည္း တိုင္ျပည္က တကယ္ကို ေအာက္က်ေနာက္က် ႏိုင္ေနတယ္။ ထိုင္း၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံျခားမွာ သြားအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လူေတြက ဟိုက်ေတာ့ ႏြားလိုဝက္လို ဆက္ဆံ ခံေနရတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလို ဘဝမ်ဳိးက လြတ္ေအာင္ အစိုးရက စီးပြားေရးတို႔ ၊ ပညာေရး၊ က်န္မားေရးတို႔ကို ၫႊန္းေပါင္း အစိုးရက လုပ္သြားရင္းနဲ႔ တဖက္က အေျခခံဥပေဒကို ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ 

အားလံုး ေျပလည္လာတဲ့ အခါမွာ ၁၉၉ဝခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္လာတဲ့ လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကို လြတ္ေတာ္ ေခၚေပးၿပီးေတာ့ လြတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔သံုးဦး သံုးဖလွယ္ သေဘာတူ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းႀကီးကို စဥ္းစားၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳေပးပါ ဆိုၿပီးေတာ့ လြတ္ေတာ္ကို ခိုင္းရမယ္။  ဒီလြတ္ေတာ္က ေနၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒကို အတည္ ျပဳေပးရမယ္။

အာဏာရွိေတြေရာ အာဏာမဲ့ေတြေရာ မလုပ္သင့္ မလုပ္ထိုက္တာေတြ ရွိတယ္ ဒီလိုဟာေတြအတြက္ တခ်ဳိ႔က စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾကတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ဆိုတဲ့ အမိန္႔ကို   ထုတ္ၿပီးေတာ့ ဒီလြတ္ေတာ္ကေန ဆံုးျဖတ္ေပးခဲ့ရမယ္။ 

အဲဒီလို ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အေျခခံ ဥပေဒကိုလည္း အတည္ျပဳၿပီးရင္ ၫႊန္းေပါင္းအစိုးရက ဒီလြတ္ေတာ္ႀကီးကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ သူတို႔က သတ္မွတ္ေပးလိုက္တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကို လုပ္ရမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ အသစ္ ရလာၿပီဆိုတဲ့ အခါမွာ အႏိုင္ရတဲ့ ပါတီကို အာဏာ အပ္ႏွင္းၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ္ဘားတိုက္ကို၊ စစ္တန္းလ်ားကို ျပန္ၾကဖို႔ေနာ္၊ က်န္တာကေတာ့ အဲဒီ အစိုးရေန ဆက္အလုပ္ လုပ္သြားဖို႔ လိုတယ္ေပါ့ေနာ္။  

၁ ႏွစ္ ၾကာရင္လည္း ၾကာမယ္။ ၂ ႏွစ္ ၾကာရင္လည္း ၾကာမယ္ေပါ့။ အျပန္အလွန္ အေလ်ာ့အတင္းနဲ႔ စနစ္တက်လုပ္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအဖို႔ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရၿပီးေတာ့ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ခ်မ္းသာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ 

ဘဘ အေနနဲ႔ကေတာ့ အစဥ္အလာ မရွိတဲ့ လက္ရွိ အေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း၊ ကမၻာမွာ အစဥ္အလာမရွိတဲ့ ဘာမွာ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခ်င္း မဟုတ္ပဲနဲ႔ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီခ်ဳပ္ကေန ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ၂၅ ရာႏႈန္း ပါရမယ္ ဆိုေတာ့ အဲဒါ အဓိကပဲ။ ဘဘ အေနနဲ႔ကေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ 

အေမး။    ။ ဘဘ အေနနဲ႔ ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့  ျပည္သူလူထုကို ဘယ္လို တိုက္တြန္းခ်င္ပါသလဲ။

အေျဖ။    ။ မဲေပးတဲ့ အခါမွာ ၾကက္ေျခခတ္တာနဲ႔ အမွန္ခတ္ ႏွစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒါကို ႀကိဳက္ရာေလး ေရးရမယ္။ အဲဒါကို ၾကက္ေျခခတ္ၿပီးေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဖို႔၊ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္တယ္။ လူငယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သႀကၤန္တြင္းမွာ ေႂကြးေၾကာ္တာေတြ သူတို႔ တတ္ႏိုင္သေလာက္ စာရြက္စာတမ္းေတြ ေဝတာေတြ ရွိတယ္။ လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ သတိၱရွိတယ္၊ ဇြဲရွိတယ္၊ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္။ လူငယ္ေတြကေတာ့ မေၾကာက္ၾကဘူး။ သူတို႔ရဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္ကို သတၱိရွိရွိ ျပသေနတယ္။ ျပည္သူအေနနဲ႔  သတၱိရွိရွိ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္လို႔ ဘဘ ျမင္ပါတယ္။ 

အေမး။     ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံမူၾကမ္းကို စစ္အစိုးရ အေနနဲ႔ အာဏာသံုးၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထုကို အဓမၼ အာဏာသံုးၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ အေပၚ ဘဘ အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။

အေျဖ။    ။ ဒါကေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာကိုပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခုဟာက ႀကိဳတင္ မဲေပးရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ႔ ဝန္ထမ္းေတြကို မဲေပးခိုင္းတာေတြ ရွိတယ္။ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေညာင္ဦး၊ ေရနံေခ်ာင္းလို ေနရာမ်ဳိးေတြမွာ ႀကိဳတင္ မဲေပးရမယ္လို႔ ဝန္ထမ္း မိသားစုေတြကို ခိုင္းေနတာမ်ဳိးေတြ ၾကားေနရတယ္။ ဝန္ထမ္း မိသားစုေတြကို သီးျခား မဲပံုးထဲမွာ မပါေတာ့ဘူး။ အဲဒါဆိုေတာ့ ေထာက္ခံမဲပဲ ေပးရမယ္၊ ၾကက္ေျခ မခတ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက မဟုတ္တာပဲ၊ လူေတြဒီမွာ ရွိေနတာပဲ။ လူေတြက မဲ႐ံုကို သြားၿပီးေတာ့ ႀကိဳက္တာကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ဖို႔ သင့္တာေပါ့။

အေမး။    ။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတို႔ ၾကံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔ကို မဲ ၃-၄ မဲ ေပးရမယ္လို႔ ၾကားေနတဲ့ အတြက္ ဘဘ အေနနဲ႔ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။

အေျဖ။    ။ ကမၻာမွာ ဘယ္မွာမွ မရွိတာဘဲ ။ အဲဒီလို လုပ္တာက ညစ္ဖို႔ လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ အခုကတည္းက ညစ္ဖို႔ မတရားအႏိုင္ယူဖို႔ လုပ္ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ ညိမ္မေနပါဘူး။ ကန္႔ကြက္ၾကမွာပဲ။ ကမၻာက အခုကတည္းက မယံုသကၤာ ျဖစ္ေနၾကတာကို၊ လက္ရွိ တပ္မေတာ္အစိုးရ အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ တရားမွ်တတယ္ဆိုတာ ပါကစၥတန္က ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္သြားတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ သြားေရာက္ ေလ့လာခြင့္ ေပးထားတယ္။ နီေပါ မွာလည္း အဲဒီလို ပံုစံမ်ဳိး လုပ္ထားတယ္။  

ထိုင္းႏိုင္ငံက တႏွစ္အတြင္းမွာ အာဏာ သိမ္းတယ္၊ သိမ္းၿပီးေတာ့ အေျခခံ ဥပေဒကို ဆြဲၿပီးေတာ့ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲ လုပ္ၿပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္။ သူကေတာ့ သူႏိုင္ငံအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္ သြားလာႏိုင္ဆိုေတာ့ လူေတြက ေၾကာက္စရာ မလိုဘူး။ မယံုကၤာ ကင္းရွင္းသြားေအာင္လို႔ အားလံုး ေလ့လာခြင့္ ေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။ ေလ့လာတဲ့သူေတြ အကုန္လံုးက တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေထာက္ခံတဲ့ အတြက္ ကမၻာက လက္ခံတယ္။

ကမၻာက လက္ခံႏိုင္ေအာင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ကမၻာကုလသမဂၢကို လာၿပီး ေလ့လာၾကပါ ဆိုၿပီးေတာ့ ဖိတ္ေခၚသင့္တယ္။  ႏိုင္ငံအသီသီးမွာ ရွိတဲ့ သတင္းေထာက္ေတြ၊ မီဒီယာေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသင့္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေရြးေကာက္ပြဲက တရားမွ်တတယ္၊ လြတ္လပ္တယ္ ဆိုတာကို သူတို႔ျမင္တဲ့ အျမင့္ေတြ ေရးႏိုင္တယ္။  

ကိုယ့္ႀကိဳက္သလို ၾကံ့ခိုင္းေရးတို႔ မီးသတ္တို႔ ဝန္ထမ္းေတြလို ရဲတို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီးေတာ့ လူထုကို လုပ္တာေတြ၊ ဘာေတြက အခုကတည္းက ရွိေနတယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆို ပိုၿပီးေတာ့ ရွိမွာေပါ့။ ဒါေတြကို ႐ွိေအာင္လူထုက ေျပာရဲ ေျပာတတ္ ေျပာႏိုင္ၿပီးေတာ့ မီဒီယာက အိုင္ဒီ ကမၻာရြာႀကီးက သိပ္ကို တိုးတက္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ဘာမွ ဖံုးထားလို႔ ဝွက္ထားလို႔ မရပါဘူး။ မရေတာ့ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို လုပ္ေပးတယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ေအာင္ တရားမွ်တတဲ့  ဆႏၵခံယူပြဲႀကီး ဆိုၿပီးေတာ့ ကမၻာကသိေအာင္ ကမၻာကုလသမဂၢက ေနၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာ ေလ့လာသူေတြကို ေလ့လာခ်င္ရင္ ေလ့လာခြင့္ ေပးဖို႔ ဘဘအေနနဲ႔ အစိုးရကို တိုက္သြန္းခ်င္တယ္။

အေမး ။    ။ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ၈၈ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေက်ာင္းသားမ်ား (ျပည္ေထာင္စု-ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဆိုတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့  ျပည္သူလူထုကို ေထာက္ခံမဲ ေပးဖို႔ အမွန္ျခစ္ဖို႔ စည္း႐ံုးေနတယ္။ သူတို႔တေတြက တိုင္းသူျပည္သားေတြအတြက္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေနတာလား၊ ျပည္သူလူထု နစ္နာေအာင္ လုပ္ေနသလားဆိုတာ ဘဘ အေနနဲ႔ ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။

အေျဖ။    ။ ကိုယ္က်ဳိး၊ ကိုယ့္စီးပြား ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ သူေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ကား ရႏိုင္တယ္။ အိမ္ခန္း ရႏိုင္တယ္။ ေျမကြက္ ရႏိုင္တယ္။ ဖုန္း ရႏိုင္တယ္။ ဒီလို အခြင့္အေရးေတြ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို ၾကားေနရတယ္။  ဒါေတြကလည္း ျဖစ္ႏိုင္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာတယ္။ သူတို႔ ခံစားေနတဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ လူေတြ ေျပာေနတဲ့ စြတ္စြဲခ်က္ေတြ မွန္ကန္လို႔ ယူဆပါတယ္။ သူတို႔ အခြင့္အေရး မေပးပဲနဲ႔ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တပ္မေတာ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ စြမ္းအားရွင္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ၾကံ့ခိုင္းေရးလည္း မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သတ္သတ္ နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတာဟာ အခြင့္အေရးရလို႔ လုပ္တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ ဘဘအေနနဲ႔ သေဘာထားပါတယ္။  

ဂ်ာမဏီက ဟစ္တလာ နာဇီပါတီလုပ္သလို ဒီမွာက အစပ်ဳိး လုပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ႐ိုက္တာလို႔ ဖမ္းဆီးတာ ျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ ဒီလို ျပင္းထန္တာ ျဖစ္လာရင္ေတာ့ ကမၻာက ၾကည့္ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေတာင္မွာ ကမၻာက ေျပာလာၿပီေလ။ အဲဒီလို လုပ္တာေတြ မေကာင္းဘူးလို႔ ေျပာေနၿပီးေလ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တခုပဲ ေနတဲ့ေခတ္ မဟုတ္ဘူးေလ။ ကမၻာ့ရြာႀကီးတဲ့မွာ ေနတယ္ဆိုေတာ့ အရပ္တခု အေနနဲ႔ေနတာ ဆိုေတာ့ ေစာင့္ေနတာ၊ ကိုယ္တေယာက္ထဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ တခုတည္းေနတာမွ မဟုတ္ဘဲ၊ အေလာင္းမင္းတရားေခတ္မွာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဒီေခတ္မွာ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ သူတို႔ သိလာရမွာေပါ့။

 

 

I wonder the status of SPDC Junta Generals’ Mental health

 I wonder the status of SPDC Junta Generals’ Mental health

 

 

Mental health injuries scar 300,000 U.S. troops

Only half of vets have sought help for depression, post-traumatic stress

 

After reading this news about the US soldiers’ mental health, I am worried about the status of SPDC Junta Generals’ and Tatmadaw soldiers’ mental health. Our beloved SPDC generals  are suffering almost many Mental diseases. Please read my article below_

‘Pumpkin positive’ Tatmadaw and SPDC Generals.

 

Until surgeons replaced a shattered piece of his skull with a permanent metal plate, Tim Ngo of Vadnais Heights, Minn., had to wear a plastic helmet to protect his brain. About 320,000 U.S. soldiers have suffered brain injuries in fighting in Iraq and Afghanistan, a new study estimates.

WASHINGTON – Some 300,000 U.S. troops are suffering from major depression or post-traumatic stress from serving in the wars in Iraq and Afghanistan, and 320,000 received brain injuries, a new study estimates.

Only about half have sought treatment, said the study released Thursday by the RAND Corporation.

“There is a major health crisis facing those men and women who have served our nation in Iraq and Afghanistan,” said Terri Tanielian, the project’s co-leader and a researcher at the nonprofit RAND.

Unless they receive appropriate and effective care for these mental health conditions, there will be long-term consequences for them and for the nation,” she said in an interview with The Associated Press.

The 500-page study is the first large-scale, private assessment of its kind — including a survey of 1,965 service members across the country, from all branches of the armed forces and including those still in the military as well veterans who have left the services.

Its results appear consistent with a number of mental health reports from within the government, though the Defense Department has not released the number of people it has diagnosed or who are being treated for mental problems. The Department of Veterans Affairs said this month that its records show about 120,000 who served in the two wars and are no longer in the military have been diagnosed with mental health problems. Of the 120,000, approximately 60,000 are suffering from PTSD, the VA said.

Veterans Affairs is responsible for care of service members after they have left the service, while the Defense Department covers active-duty and reservist needs. The lack of information from the Pentagon was one motivation for the RAND study, Tanielian said.

Problems affect more than 18 percent of troops
The most prominent and detailed military study on mental health that is released is the Army’s survey of soldiers at the warfront. Officials said last month that its most recent one, done last fall, found 18.2 percent of soldiers suffered a mental health problem such as depression, anxiety or acute stress in 2007 compared with 20.5 percent the previous year.

The Rand study, completed in January, put the percentage of PTSD and depression at 18.5 percent, calculating that approximately 300,000 current and former service members were suffering from those problems at the time of its survey, which was completed in January.

The figure is based on Pentagon data showing over 1.6 million military personnel have deployed to the conflicts since the war in Afghanistan began in late 2001.

RAND researchers also found:

·     About 19 percent — or some 320,000 services members — reported that they experienced a possible traumatic brain injury while deployed. In wars where blasts from roadside bombs are prevalent, the injuries can range from mild concussions to severe head wounds.

·     About 7 percent reported both a probable brain injury and current PTSD or major depression.

·     Only 43 percent reported ever being evaluated by a physician for their head injuries.

·     Only 53 percent of service members with PTSD or depression sought help over the past year.

·     They gave various reasons for not getting help, including that they worried about the side effects of medication; believe family and friends could help them with the problem; or that they feared seeking care might damage their careers.

·     Rates of PTSD and major depression were highest among women and reservists.

 

Soldiers’ symptoms

Symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD), a condition that some people have after experiencing a disturbing event, can include:

— Reliving the event over and over. Flashbacks can be triggered by loud noises, seeing a traffic accident, even watching a news report.

— Avoiding situations that remind you of the event.

— Feeling numb and loss of interest in relationships and activities.

— Feeling on edge, getting angry easily, having a hard time sleeping and overreacting when startled.


Traumatic brain injury can cause problems long after a blow or shock to the head actually happens. Symptoms can include:

— Constant headaches

— Confusion

— Light headedness or dizziness

— Changes in mood or behavior

— Trouble remembering or concentrating

— Repeated nausea or vomiting

·     — Problems with seeing or hearing.

·     Source: RAND