If don’t vote No, we all would be annihilated (Poster in Burmese)

  If don’t vote No, we all would be annihilated

No, don’t vote for slavery (in Burmese)

 

[Not+to+be+a+slave.GIF] 

[NO+POEM.jpg]

Appeal to all the Burmese/Myanmar citizens (In Burmese)

Appeal to all the Burmese/Myanmar citizens

Posted by Ko Htike 

ပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုၾကီးႏွင့္တကြ ာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အားလံုးသို႔ ျပည္ပေရာက္ မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား (OBP) မွ “ ႏွစ္သစ္ ကူးေျပာင္းရာ အခါသမယတြင္ ေဘးရန္ ကင္းျငိမ္းလွ်က္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံသစ္ဆီသို႔ စိတ္တူကိုယ္တူ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါေစ ” ဟု ဆုမြန္ ျပဳအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းလဲရန္မွာလည္း မိမိတို႔ အားလံုး၏ တာ၀န္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူ၍ အားလံုး ပူးေပါင္းပါ၀င္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကပါရန္ ႏွင့္ မၾကာမီ က်င္းပေတာ့မည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ေအာက္ပါအတိုင္း အထူး ႏိႈးေဆာ္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

မိမိတို႔၏ ရင္ထဲမွ ဆႏၵအမွန္တရားမ်ားကို လာမည့္ ေမလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပမည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌္ ရဲ၀င့္ ျပတ္သားစြာ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵမဲေပး၍ ထုတ္ေဖၚၾကရန္။

အေၾကာက္တရားမ်ား ဖံုးလႊမ္းေနေသာစိတ၊္ လက္ရွိ ရရွိထားေသာ ရာထူး၊ စည္းစိမ္မ်ား ဆံုး႐ႈံးမည့္ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ ေထာက္ခံမဲ (Yes) ေပးရန္ စဥ္းစားေနၾကေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၊ ာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ ပဓာနာေစရ မႏၱေလး မစိုးရိမ္ေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ၾကီး ဦးေကာ၀ိဒါ ဘိ၀ံသ ေဟာၾကားခ်က္အတိုင္း “ စစ္အစိုးရ ေရးဆြဲေသာ ဥပေဒကို ေထာက္ခံမဲ ထည့္လွ်င္ ထိုစစ္အစိုးရ လြန္က်ဴးခဲ့ေသာ အကုသိုလ္ အျပစ္အတိုင္း ေထာက္ခံမဲ ထည့္သူတိုင္းလည္း ျပန္လည္ အျပစ္ ခံစားရမည္ ” ျဖစ္ျပီး ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား မဟုတ္ၾကေတာ့ပဲ မိစၦာဒိ႒ိမ်ား ျဖစ္ၾကမည့္အေရး မိမိကိုမိမိ ဆင္ျခင္ကာ ေထာက္ခံမဲ (Yes) ေပးမည့္အၾကံကို ဖ်က္၍ ကန္႔ကြက္မဲ (No) ေပးရန္ ႏွင့္ လံုး၀ မျဖစ္ႏိုင္ပါက သြားေရာက္ ေထာက္ခံမဲ မေပးၾကရန္။

မဲေပးမည့္သူအားလံုးသည္ ကန္႔ကြက္မဲ (No) သာလွ်င္ ျဖစ္ေစရန္။

စစ္အစိုးရ တစ္ဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ မူၾကမ္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးအား တရား၀င္ စစ္ကၽြန္ (ဖက္ဆစ္ကၽြန္) ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒျဖစ္၍ အတည္ျပဳျပီးပါက ထိုဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္မွာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၊ ဂ်ပန္လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မူထက္ ပိုမို ခက္ခဲမည္ ျဖစ္၍ ဤလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကန္႔ကြက္မဲ (No) ေပးျပီး ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ေလးနက္စြာ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

No ေပးမည့္သူမ်ား ……………. မ်ိဳးခ်စ္ျပည္သူမ်ား

Yes ေပးမည့္သူမ်ား ……………. မိစၦာဒိထိ ၱ

No ေပးမည့္သူ ……………. ဒို႔ျပည္သူ

Yes ေပးမည့္သူ ……………. ဒို႔ရန္သူ

 

 

Race and Xenophobia

   Race and Xenophobia

Posted by Marina Mahathier

We’re not the only people in the world grappling with the issues of race.

I thought this article has some resonance at home too.

 

 

Editorial Observer, “Race and the Social Contract”

by Eduardo Porter, The New York Times

In 1893, Friedrich Engels wrote from London to Friedrich Adolph Sorge, another German Communist then living in New York, lamenting how America’s diversity hindered efforts to establish a workers’ party in the United States. Was it possible to unify Poles, Germans, Irish, “the many small groups, each of which understands only itself”? All the bourgeoisie had to do was wait, “and the dissimilar elements of the working class fall apart again.”

 

America’s mix of peoples has changed in its 200-plus years. Yet when Barack Obama delivered his bracing speech on race, he was grappling with a similar challenge.

“Realize that your dreams do not have to come at the expense of my dreams,” he said. “Investing in the health, welfare and education of black and brown and white children will ultimately help all of America prosper.”

It is a tall order. Ten years ago, William Julius Wilson wrote that American whites rebelled against welfare because they saw it as using their hard-earned taxes to give blacks “medical and legal services that many of them could not afford for their own families.”

As obviously sensible as Mr. Obama’s proposition might be in a nation of as many hues, tongues and creeds as the United States, it struggles against self-defeating human behavior: racial and ethnic diversity undermine support for public investment in social welfare. For all the appeal of America’s melting pot, the country’s diverse ethnic mix is one main reason for entrenched opposition to public spending on the public good.

Among the 30 nations in the Organization for Economic Cooperation and Development, a club of industrial countries, only Mexicans, Koreans and Greeks pay less in taxes than Americans, as a share of the economy. The United States also ranks near the bottom on public spending on social programs: 19 percent of the nation’s total output in 2003, compared with 29 percent in Sweden, 23 percent in Portugal and almost 30 percent in France.

The Harvard economists Alberto Alesina and Edward Glaeser correlated public spending in Western Europe and the United States with diversity and concluded that half the social-spending gap was due to the United States’ more varied racial and ethnic mix. The other half was mostly due to the existence of stronger left-wing parties in Europe.

Americans are not less generous than Europeans. When private charities are included, they probably spend more money for social purposes than Europeans do. But philanthropy allows them to target spending on those they personally believe are deserving, instead of allowing the government to choose.

Mr. Glaeser’s and Mr. Alesina’s work suggests that white Europeans support a big welfare state because they believe the money will probably go to other white Europeans. In America, the Harvard economist Erzo F. P. Luttmer found that support for social spending among respondents to General Social Survey polls increased in tandem with the share of welfare recipients in the area who were in their own racial group. A study of charity by Daniel Hungerman, a Notre Dame economist, found that all-white congregations become less charitably active as the share of black residents in the local community grows.

This breakdown of solidarity should be unacceptable in a country that is, after all, mainly a nation of immigrants, glued together by a common project and many shared values. The United States has showed an unparalleled capacity to pull together in challenging times. Americans have invested blood and treasure to serve a broad national purpose and to rescue and protect their allies across the Atlantic.

Still, racial and ethnic antagonism all too frequently limit generosity at home. In one study, Mr. Alesina, with Reza Baqir of the International Monetary Fund and William Easterly of New York University, found that the share of municipal spending in the United States devoted to social good — roads, sewage, education and trash clearance— was smaller in more racially diverse cities.

While this tension manifests mainly along racial lines, it has broader ethnic, religious and even linguistic dimensions. A 2003 study by Julian Betts of the University of California, San Diego, and Robert Fairlie of the University of California, Santa Cruz, found that for every four immigrants who arrived in public high schools, one native student switched to a private school.

Politicians, from Richard Nixon to Tom Tancredo, have long exploited racial tensions. But there is nothing inevitable about ethnic animosities, as Senator Obama argued in his speech, which came at an important moment.

Globalization presents the United States with an enormous challenge. Rising to the test will require big investments in the public good — from infrastructure to education to a safety net protecting those most vulnerable to change. Americans must once again show their ability to transcend group interests for a common national cause.

 

 

Activists tap celebrity power for Myanmar’s Aung San Suu Kyi

Activists tap celebrity power for Burma’s

Aung San Suu Kyi

 By Paul Eckert, Asia Correspondent, Reuters in Washington Post.Com

Hollywood actors including Will Ferrell and Sylvester Stallone have joined a month-long video campaign to win support for jailed Burmese democracy leader Aung San Suu Kyi.

 

About 30 Hollywood celebrities will kick off a campaign Thursday to seek the release of Burma’s democracy icon Aung San Suu Kyi and push for freedom in the military-ruled nation. “Every now and again, a single person or event captures the imagination and inspiration of the world,” said popular American actor Ferrell (seen here in February) in a video kicking off the campaign. (Photo: AFP)

Comedy film star Ferrell’s appearance in a brief online video on Thursday will be the first of 30 daily Web video spots designed to raise the profile of Suu Kyi, the world’s only imprisoned Nobel Peace Prize laureate.

The videos depart from the standard humanitarian appeal formula with offbeat and ironic skits to draw the attention to the plight of Suu Kyi and the people of the Southeast Asian country, formerly called Burma.

Ferrell’s video pokes fun at his difficulty pronouncing Suu Kyi’s name, while a skit by Academy Award-nominated “Juno” actress Ellen Page draws a Hitler mustache on a portrait of reclusive military junta leader Snr-Gen Than Shwe.

“What we’re hoping is that on the 31st day, the United States will know Aung San Suu Kyi, they’ll know the dictator, and they’ll know what’s going on over there,” said Jack Healey, founder of the Human Rights Action Center and former director of Amnesty International USA.

rambo2_.jpg“We’re hoping we’ll have literally a million supporters for the US Campaign for Burma that gives Aung San Suu Kyi a constituency she’s never had before but one she deserves,” Healey told Reuters.

The Washington-based US Campaign for Burma will run the Web video series on the sites www.burmaitcantwait.org and on the social shopping site www.fanista.com.

“The global campaign for Burma has been small and we want to make that much bigger,” said Jeremy Woodrum, co-founder of the US Campaign for Burma.

Oxford-educated Suu Kyi, 62, has been under house arrest or in prison for more than 12 of the last 18 years. She has been in detention since May 2003.

Her National League for Democracy party won a crushing election victory in 1990, with more than 80 percent of the seats, only to see the junta ignore the result and refuse to cede any power.

Woodrum said Burma’s widespread abuses include having recruited more than 70,000 child soldiers and destroying 3,200 ethnic minority villages—twice as many hamlets as have been destroyed in the violent Darfur region of Sudan.

The 30-day Web video campaign will overlap with the May 27 date when the military will announce whether to release Suu Kyi or extend her detention another year. Few expect she will be released.

Also appearing in the videos will be Woody Harrelson, Anjelica Huston, Jennifer Aniston, Jason Biggs, Sarah Silverman, Eva Longoria, Forest Whitaker, Steven Seagal, Eric Szmanda and 20 other artists and entertainers, Woodrum said.

 

Burmese Democratic Activists met Malaysian MPs (In Burmese)

Burmese Democratic Activists met

Malaysian MPs (In Burmese)

DVB news

Detainees’ side of story in DVB on Malaysian Refugee Camp Riots

Detainees’ side of story in DVB on Malaysian Refugee Camp Riots

 

Riot at Malaysian immigration detention centre updates in Democratic Voice of Burma

Apr 30, 3008 (DVB)−An argument over the beating of five Burmese refugees at an immigration detention centre in Malaysia culminated in rioting and a fire started by an inmate, according to an eyewitness.

Ko Sarmi, a Burmese migrant being held at the detention centre, said the problems began earlier this month after security guards made false accusations against some of the inmates.

 

“The incident took place on the evening of 13 April after Malaysian voluntary fire brigade officials who were in charge of security at the detention centre started beating up five ethnic Chin refugees from Burma, accusing them of smoking in the camp,” he said.

 

“The people were non-smokers, but the camp officials took them into a room and started beating them up.”

The incident sparked an argument with the camp officials early the next morning.

 

“We were called in to have our regular meal at breakfast time by the camp officials, and when we saw them we demanded an explanation of why they beat up the five refugees the night before,” Ko Sarmi said.

 

“They refused to explain and instead told us to stand in a line. The argument escalated when other detainees joined in. Then people started ransacking the camp.”

 

Ko Sarmi said one of the inmates then set fire to the camp.

 

“The fire was started by an Indonesian detainee. He wrapped his shirt around a stick, soaked it in gasoline and set fire to the room underneath the cell where he was detained.”

 

Following the riot, the inmates were sent to another detention centre where Ko Sarmi said some were sold on to people smugglers.

“A few days after arriving at the new camp, the camp authorities sold about 100 of us including me to Thai human smugglers for 500 ringgit each,” he said.

 

“We were asked to pay the Thai smugglers 2100 ringgit each in order to get back to Kuala Lumpur, and 1900 ringgit to the border.”

 

Malaysian authorities have recently stepped up action against Burmese and other migrants.

Many have been arrested, while others have been forced to go into hiding in the jungle areas.

 

Reporting by Naw Say Phaw

See/read this_

Detained Myanmar Asylum seekers riots because of injustices