ငါး ငသေလာက္ပမာ ေၾကာက္စရာအ႐ိုးမ်ားနဲ႔ အိုဘယ့္ မီဒီယာ ( ရဲ ေဘာ္ေက်ာ္သန္း)

from:komoethee.blogspot.com

က်ဳပ္တို႔ မီဒီယာေတြအေၾကာင္း ေျပာမလို႔ပါ။ ေျပာေရးရွိလို႔သာေျပာရတယ္ ေၾကာက္ေတာ့ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ပဲ။ မေၾကာက္လုိ႔ လည္း မျဖစ္ဘူးေလ။ သတင္းမီဒီယာဆိုတာက နတ္ဆိုးလိုပဲ။ ေန႔စဥ္ပူေဇာ္ပသေနလဲ မ ခ်င္မွ မ တာ။ သူစိတ္ဆိုးလို႔ ေႏွာက္ယွက္ ရင္လဲ မလြယ္သလို စိတ္ေပ်ာ္လို႔ က်ီစယ္ရင္လည္း မေခ်ာင္ဘူး။ တခါတေလ သူစိတ္႐ူးေပါက္လို႔ မ စ ရင္ေတာ့ ေကာင္းစားေပေတာ့ ေပါ့။ မ တယ္ဆိုတာကလည္း ဆယ္ခါရံတခါပါ။ ဒါေပမယ့္ ေၾကာက္ေန ပူေဇာ္ေနၾကရတာပဲေလ။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: