ျမန္မာ – အုိမန္ပြဲစဥ္တြင္ ကြင္းအတြင္း အရာ၀တၳဳ မ်ားစြာျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့၍ ပြဲဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ | Myanmar Football News Portal – SoccerMyanmar.com

ျမန္မာ – အုိမန္ပြဲစဥ္တြင္ ကြင္းအတြင္း အရာ၀တၳဳ မ်ားစြာျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့၍ ပြဲဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ | Myanmar Football News Portal – SoccerMyanmar.com.

Mizzima:Meiktila Muslims stop bulldozing of Sunni cemetery

New Delhi (Mizzima) – A construction company in Meiktila bulldozed a 100-year-old Muslim cemetery on Monday, knocking down walls and tombstones before residents forced the company to stop, sources said.

Read more >>

Refugee admits to secret military past

AAP

A Brisbane refugee has come forward to confess to his secret military past, saying he caused the deaths of up to 50 people in Burma.

Moon Hsar, 44, says he worked as a secret agent for the Burmese military from within the Karen revolutionary army between 1984 and 1987, having been seduced by its power and wealth.

Read more >>

Amir Khan vs Zab Judah – Round 5 – K.O.

China police killed 14 in Xinjiang attack

BEIJING, July 20 — Chinese police said 14 “rioters” were among 18 people killed in a clash at a police station in the restive Xinjiang region, a government website reported today, an account that more closely reflected the tally reported by an exile Uighur group.

Read more >>

Daw Aung San Suu Kyi speech on Martyrs’ Day Ceremony July 19 2011

19 July General Aung San (Myanmar) Martyr’s day