သမၼတရံုးမွ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ေသာ ရခိုင္ပဋိပကၡ သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္း

Eid Mubarak !

Interview with Rohingya Business Man

The Stream : The plight of the Rohingya

Interview with Rohingya Part 1

Interview with Rohingya Part 2

စစ္ေတြ ေစ်းေဟာင္းေမာလိပ္ရပ္ကြက္မွ မြတ္စလင္မ္ အမ်ဳိးသမီးႀကီးတဦးႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

arabnews.com:OIC suspends Syria’s membership, will take Rohingya case to UN

ARAB NEWS

Thursday 16 August 2012

MAKKAH: The Organization of Islamic Cooperation suspended Syria’s membership early on Thursday at a summit of Muslim leaders in Makkah, citing President Bashar Assad’s violent suppression of the Syrian revolt.

Read more>>