“ပြဲဖ်က္ၿပီးေတာ့ ကယ္တင္ရွင္ ဝင္လုပ္မွာလား”

(မိထၳီလာ အေရးအခင္းအေပၚ ၈၈ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိမင္းကိုႏုိင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး)

ရန္ကုန္(မဇၥ်ိမ)။    ။ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေရႊဆိုင္တဆိုင္တြင္ အျငင္းပြားရာမွ စတင္၍ အဓိက႐ုဏ္း တခုအျဖစ္ က်ယ္ျပန္႔သြားခဲ့ရသည့္ မိထၳီလာ ရာဇဝတ္မႈၾကီးမ်ားမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡမ်ား ေနာက္တြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီးတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: