သမိုင္းတေကြ႔ ျပန္လည္ေနၿပီ သတိထားၾက (မိုးသီးဇြန္)

ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီး အရိွန္အဟုန္ ျမင့္တက္လာတဲ့ကာလ အေတြ႔အၾကံဳကိုျပန္ေ၀ငွျခင္တယ္။ မသိေသးတဲ့ ညီငယ္ညီမငယ္ေတြ ဗဟုသုတရေအာင္။ စစ္အုပ္စု (မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ၊ အသစ) လက္ထက္ လုပ္ရပ္ေတြက အ တူတူပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို မ်က္စိမလည္ၾကဖို႔ပါ။ မ်က္စိေလည္ရင္ေတာ့ ခံရမွာပဲ။
ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီး အျမင့္မားဆံုးကာလက ရဲစခန္းေတြ၊ အစိုးရ၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ သိမ္းပိုက္လိုက္ႏိုင္တယ္။ က်ေနာ္တို႔မသိမ္းပိုက္ႏိုင္တာ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ရယ္၊ အသံလႊင့္႐ံုပဲ က်န္ ေတာ့တယ္။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: