ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ႏွစ္ဘက္ စကားေျပာဖို႔ လို

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္ ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္ရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက ေတြ႔ဆံုစကားေျပာ အေျဖ႐ွာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ယေန ႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ Buddhism & Non-Violence အခမ္းအနားတြင္ ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးသူ ပညာ႐ွင္မ်ားက တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

Read more >>

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: