ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အေနာက္သားရခုိင္မ်ား

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းမေျပာခင္ စာေရးသူေခါင္းစဥ္ထဲက အေနာက္သားရခုိင္မ်ား ဆုိသည္ကုိကနဦးရွင္း လင္းလွ်င္ေကာင္းမည္ဟုထင္သည္။ အေနာက္သားရခုိင္မ်ား ဆုိသည္အျခားသူမ်ားမဟုတ္ ယေန႔ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ေလာကကုိ အရွိန္အ၀ါေကာင္းေကာင္းျဖင့္ လႊမ္းမုိးေနရာယူထားသူရခုိင္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုပန္းသ႑ာန္ – အိႏၵိယ/ဘဂၤလား ႐ုပ္ႏွင့္အ လြန္တူသည္။ အသားမဲ/ညိဳ သည္။ ႏွာေခါင္း၊မ်က္ခံုး၊ မ်က္လံုးေပၚလြင္သည္။ ဥပမာ – လွေမာင္တင္ (ယခင္ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္)။ ထုိ႔ေၾကာင့္စကားေျပာလွ်င္ ကုလားဟုထင္ခံ ရမည္စုိး၍ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ(ရခုိင္သား) / (ဗုဒၶဘာသာ)ဟုတြင္တြင္ေျပာဆုိသံုးစြဲေလ့ရွိ တတ္သည္။ ဗမာစကားကုိ သာမန္ရခုိင္ ဆုိသူမ်ားထက္ပီပီသသ ေျပာတတ္ၾကသည္။ (ယပင့္/ရရစ္) (ရွ/ခ်) အသံကုိကြဲကြဲျပားေျပာႏုိင္သည္။ (ဥပမာ – ေဒါက္တာေအးေမာင္) မင္းသားေနတုိး၀ဲသလုိ၀ဲ သံမ်ိဳးမရွိေအာင္ေျပာႏုိင္သူမ်ားသည္။ အိႏၵိယ႐ုပ္ ေပါက္ေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားျဖစ္ေစ၊ မည္သည္ဘာသာ/လူမ်ိဳးမဆုိမုန္းတတ္ၾကသည္။ ပုိးစုိးပက္ စက္မုန္းသည္။ ကုလားဟုေျပာေနရလွ်င္ပင္ေၾကနပ္တတ္သည္ထိိမုန္းသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ – ရခုိင္ျပည္ဖြားမ်ားျဖင့္ျခားနားသည္မွာ၊ အမ်ိဳးသားမ်ားကသာ ေစ်းသြားေစ်း၀ယ္ သြား တတ္ ၾကျပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမလုိအပ္ပဲအိမ္ျပင္ထြက္ေလ့မရွိ။ (ဥပမာ – ေျခေသၤ သံုးေကာင္ေဆးေပါ့လိပ္မိသား စု)။ (သမက္တက္ျခင္း)ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေသာ ဓေလ့အရ၊ လူခ်မ္းသာမ်ားက သူတုိ႔သမီးပ်ိဳမ်ားအတြက္ ပညာတတ္၊ ႐ုပ္ေခ်ာ ေသာသူတုိ႔သားအမ်ိဳး သားကုိ ၀ယ္ယူထိမ္းျမားေလ့ရွိျပီး သမက္ကုိအိမ္ေခၚေသာဘဂၤလာ းဓေလ့က ယေန႔တုိင္ လႊမ္းမုိးေနေလ့ရွိိသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔အခန္းအနားကုိရခုိင္မွာယေန႔တုိင္းတခန္းတနား က်င္းပေေနေသး ေၾကာင္းေတြ႔ႏုိင္သည္။ အေျပာအဆုိမွာ ရခုိင္မ်ားကဲ့သုိ႔ၾကြပ္ဆတ္ ဆတ္ေျပာတတ္ဆုိတတ္ သည္ဆုိေသာ္ လည္း မလုိအပ္ပဲမာထန္ေနတတ္သည္။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းအရာ၊ ဘယ္လုိေခါင္းစဥ္ကုိပဲေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ကုလားအေၾကာင္း မပါမျဖစ္မဆီမဆုိင္ေျပာဆုိတတ္သည္။ (ဥပမာ – ေဒါက္တာ္စံလွေက်ာ္ ပညာေရးေဆြး ေႏြးပြဲ မွာ အျမဳပ္တစီစီျဖင့္ကုလားအေၾကာင္းထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသလုိမ်ိဳး)။

ဘာသာစကား – ပထမမ်ိဳးဆက္တုိ႔သည္ ရခုိင္စကားႏွင့္အတူ ယေန႔႐ုိဟင္ဂ်ာ တုိ႔ေျပာေနေသာ စကားကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ပဲ ဘဂၤလားေဒရွ္႐ံုးသံုး ဘာသာစကား / စာေပ ကုိေကာင္းေကာင္းေျပာဆုိ၊ ေရးဖတ္ႏုိင္သည္။ (ဥပမာ – ယၡင္ မဆလေခာတ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေကာင္စီဥကၠဌ – ဦးေက်ာ္ေမာင္) ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရး – ေသြးေျမမက်အဖရခုိင္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးေကာင္းစဥ္ျဖင့္လူငယ္ထုကုိ စည္း႐ံုးေလ့ရွိသည္။ သည္ စိတ္ကူးကုိေခာတ္အဆက္ဆက္ရခုိင္တုိ႔လက္ဆင့္ကမ္း ခဲ့ၾကျပီး၊ သည္စိတ္ကူးေအာင္ျမင္ရမည္ဟု လည္း သႏၷိဠာန္ ထားၾကသည္။ ကုိယ္ခံ ပညာသင္ တန္း (ကရာေတးသင္တန္း) မ်ားပုိ႔ခ်ရင္း လူငယ္ထုကုိ ေသြးေျမမက် ရခုိင္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးျဖင့္ ရခုိင္ျပည္သစ္ကုိျပန္ လည္အသက္သြင္းထူ ေထာင္ရန္ မိမိတုိ႔စ တင္လႈပ္ ရွားေနျပီျဖစ္ ေၾကာင္းေျပာဆုိစည္း႐ံုးေလ့ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သည္ အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိကုလားမ်ားပါ၀င္ခြင့္မရွိ။ မဆလ ေခာတ္မွာ ရခုိင္ျပည္ေျမာက္ ပုိင္းေလာက္ကုိသာ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခာတ္မွာ ရခုိင္ျပည္ေတာင္ပုိင္းကုိ စီးပြားေရးအရ လႊမ္းမုိးလာခဲ့ၾကရာ၊ ယေန႔ေခာတ္မွာ ဌာနဆုိင္ ရာမ်ားႏွင့္အ တူစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ အခုိင္အမာ ေနရာယူထားျပီး လုိသလုိ ရွယ္လွယ္ႏုိင္ၾကျပီးျဖစ္သည္ကုိ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီက နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ရင္ဆုိေနရျပီျဖစ္သည္။ ေသြးေျမမက်အဖရခုိင္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးမူဆုိသည္က ရခုိင္တုိ႔ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူ၀င္မႈ) ႏွင့္ လက္ႏွက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ (တပ္၊ရဲ) စသည့္ေန ရာမ်ားတြင္ မ်ားမ်ားစားစား ေနရာယူျပီး ဗမာအခက္မွာ ရခုိင္တုိ႔ အခ်က္ကုိ အမိအရဖမ္းႏုိင္ဆုပ္ႏုိင္က ရခုိင္ႏုိင္ငံမဆုိထားႏွင့္ တစ္ျပည္လံုးကုိပင္ လွလွပပသိမ္း ယူႏုိင္သည္ဟု (ေသြးေျမမက်အဖရခုိင္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးစာအုပ္) ကဆုိထားသည္။

စီးပြားေရး – အမ်ားအားျဖင့္ကုန္စည္ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ၾကသည္။ မဆလေခာတ္တစ္ေခာတ္ လံုးဘဂၤလားသုိ႔ ဆန္၊သစ္၊ ရာသီကုန္သီးႏွံမ်ား ေမွာင္ခုိ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဘဂၤလားဘက္ျခမ္းမွ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္တင္ သြင္းလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေငြပင္ေငြရင္းခုိင္ခုိင္မာမာ ရွိလာခဲ့သည္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ျပီး ဘဂၤလား ဘက္ျခမ္းမွာ လူပင္လူရင္းေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ တစ္ေၾကာင္း၊ ႐ိုးအလြန္းေသာရခုိင္ျပည္ဖြား မ်ားကုိ လူမ်ိဳးေရးတစ္ဖံု၊ ဘာသာေရးတစ္လွည့္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမ်က္လွည့္ျပႏုိင္ခဲ့ၾကရာက လွလွ ပပ ေခါင္းပံုျဖတ္ႏုိင္ခြင့္ရခဲ့ၾကျပီး ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားမႈမွာ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားမ်ား စားစားရႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခာတ္မွာ စစ္ေထာက္လွန္းေရး (ဗုိလ္ခင္ညႊန္ ၏လက္ရြံတပ္သားမ်ား) မ်ားျဖင့္အေၾကာင္း အေပါင္းသင့္ခဲ့ၾကရာ၊ ဘိန္းအပါ အ၀င္၊ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးမ်ားလြတ္လြတ္လပ္ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ကား ႏုိင္ခဲ့ၾကရာ အေျမာက္ အမ်ားခ်မ္းသာၾကြယ္၀ လာခဲ့ၾကျပန္သည္။ တဘက္ကမ္းမွာအေျခခ်သည့္ ေအအလ္ေအ ေခၚ (ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ မေတာ္) ကလည္း ဘဂၤလားမွလုိအပ္သမွ်ကူညီေပးရင္း ရလာသမွ်အျမတ္ အစြန္းမ်ားကုိ တပ္အတြက္ ေငြပင္ေငြရင္းအေျမာက္ အမ်ားထည့္၀င္သံုး စြဲႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္ေရး –
ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အျဖစ္လက္ႏွက္ခဲယမ္းမ်ား၀ယ္ယူျဖည့္တင္း ရန္ေငြေၾကးေျမာက္အ မ်ားထည့္၀င္ၾကသူမ်ားမွာအမ်ားအားျဖင့္ ရခုိင္သားမ်ား (အေနာက္သားရခုိင္းမ်ား) ျဖစ္ၾကသလုိ၊ ရခုိင္လြတ္ ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္အတြင္း ၾသဇာအာဏာရွိသူမ်ားကလည္းထုိအေနာက္သားရခုိင္မ်ား သာျဖစ္ၾကသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ တကယ္တမ္းရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ ေတာင္ပုိင္းသားရခုိင္ တုိ႔မွာ ေနရာမရ၊ လူရာမ၀င္ျဖစ္လာရာက ႏွစ္ျခမ္းကြဲျပီး ယေန႔ ေအေအ (ရခုိင္တပ္မေတာ္) ဟုေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္အေနာက္သားတုိ႔မွာေခသူမ်ားမဟုတ္၊ ေငြအားျဖင့္ (ေအေအ) ကုိလည္း လုိသလုိစည္း႐ံုး သိမ္းသြင္း ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးလုိအပ္ခ်က္ မ်ားကုိအမ်ားဆံုးေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာကုမၸဏီမွာ (အင္းေပါက္၀) ကုမၸဏီျဖစ္သည္။ စစ္ေရးႏုိင္ငံေရးႏွစ္ခုစလံုးကုိ လိမ္မာပါးနပ္စြာ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္သူက ေဒါက္တာေအးေမာင္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ဇာတိဇရာကုိသိေနေသာ ေတာင္ပုိင္းသားတုိ႔က မၾကည္ျဖဴၾကေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၂- ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ စစ္ဘက္မွာ အင္းအားနည္းလာ ရာက ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္လည္း တျဖည္းျဖည္း အင္အား နည္းလာသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေနာက္သားတုိ႔ေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူေငြေၾကး ပံ့ပုိး အား ေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကြန္ယက္ ကထင္ထားသည္ ထက္ပုိစြာေနသလုိ၊ ပုိမုိၾကီးမား က်ယ္ျပန္႔လြန္းေသာေၾကာင့္ ေတာင္ပုိင္း သားရခုိင္တုိ႔ယွဥ္ျပိဳင္ အႏုိင္လုဖုိ႔၊ အလဲထုိးဖုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ၾကေသး။ ရခုိင္လူငယ္ထုႏွင့္အတူ ေတာေတာင္လ်ိဳေျမာင္၊ ကၽြန္းၾကီးကၽြန္ငယ္တုိ႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲေသာရခုိင္ျပည္တလႊားမွ သတင္းစာေလာက္ေတာင္မဖတ္ဘူးေသာေတာ္သူေတာင္သား တုိ႔သည္ ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ ႏုိင္ငံေရးသားေကာင္းမ်ားျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထုိေနရာေဒသမ်ားမွာ လက္ႏွက္ပုန္းမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါက္တာေအးေမာင္သစၥာခံ (ေအအလ္ေအ/ေအအလ္ပီ/ေအအုိင္ေအ တပ္သား) မည္ေရြ႕ မည္မွ် ေနရာယူ ထားျပီးျဖစ္သည္ကုိ စာေရးသူအတတ္မေျပာႏုိင္ေသာ္လည္း ၊ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တပ္ပုန္းအျဖစ္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ႏြဲႏုိင္ရန္ေနရာယူထားျပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ယၡဳေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား အရရခုိင္ ျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ သံတြဲတုိ႔မွ ေငြေၾကးခ်မ္း သာသူမ်ားက ေအလာလ္ေအတပ္အတြက္ အခ်ိဳးက် ထည့္၀င္ၾကရသည္ဟုသိရ သည္။ ေက်ာက္ျဖဴမွ – (၁) ေမာင္ေမာင္ေအာင္(ခ)ဗလၾကီး ႏွင့္ ခင္ေမာင္ခ်ိဳ။ သံတြဲမွ စုိးေရႊ(ဘိလပ္ေျမေရာင္း၀ယ္ ေရး) ႏွင့္ ေအာင္ေက်ာ္စုိး (က်ီးကန္းရဲရြာ ဥကၠဌေဟာင္း၊ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕)တုိ႔မွာထင္ ရွားသူမ်ားေတာင္ပုိင္းမွအင္အားျဖည့္တင္း ပါ၀င္လာၾကသူမ်ားမွထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ႏုိင္ငံတကာေရးရာ- ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ပတ္သက္၍ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေတာင္ပံျဖန္႔ ထားႏုိင္ျခင္းမရွိေသး ဆုိေသာ္ လည္း၊ ဘဂၤလားေဒရွ္ႏုိင္ငံမွာ၀န္ၾကီးအဆင့္ထိ အေနာက္သားရခုိင္တုိ႔ေနရာယူ ထားျပီးျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ ဘဂၤလားေဒရွ္သည္ အေနာက္သားတုိ႔အတြက္ ခံတပ္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ လည္း ေကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ံုးခန္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အင္ဂ်ီအုိ အေရျခံဳလုပ္ငန္းမ်ားဗန္းျပ၍ အခုိင္ အမာ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ဘဂၤ ဘားေဒရွ္ ႏုိင္ငံသုိ႔အေရာက္အေပါက္ရွိသူမ်ားအသိျဖစ္သည္။ ေဒၚေစာ ျမရာဇာလင္း သည္တစ္ခ်ိန္ကထုိရံုးမ်ားအားလံုးကုိစီမံခန္႔ခြဲေရးတာ၀န္ယူရသူျဖစ္သည္။
ေဒါက္တာေအးေမာင္၏ႏုိင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္က ေအာင္ျမင္သင့္ သေလာက္မေအာင္ျမင္ေသး ေၾကာင္းႏွင့္ႏုိင္ငံတကာထြက္ေပါက္အေနျဖင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္မွာအေရးပါအရာေရာက္ေသာေနရာတြင္အားကုိရ ေလာက္ေအာင္ မရွိခဲ့ေသာသမုိင္းေၾကာင္းအရ၊ မေလးရွားတြင္တည္ေဆာက္ထားေသာ ၎၏ကြန္ ယက္ျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းရန္စီစဥ္ခဲ့ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ကံကယ္လုိ႔သာအသက္ႏွင့္ ခႏၶာျမဲျပီးျပန္လာႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္း အစီ အစဥ္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ အိႏၵိယသုိ႔တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာခဲ့ျပီး၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေထာက္လွန္းေရး အဖြဲ႔ျဖင့္ဆက္သြယ္ကာလက္ႏွက္ခဲယမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၎သည္ အိႏိၵေျမေအာက္အဖြဲ႔အစည္မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္မႈရွိေနေၾကာင္းသိခဲ့ရာက အိႏၵိေထာက္လွန္း ေရး ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေနာက္ဆုတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမည္မေဖၚလုိေသာ အိႏိၵေရာက္ျမန္မာအဖြဲ႔အ စည္း မ်ားကဆုိသည္။ အိႏၵိယ၊ ပါကိစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒရွ္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မေရတြက္ႏုိင္ေလာက္ ေအာင္မ်ားျပားေသာ ဂုိင္းမ်ား၊ သူပုန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔လည္းတခါတရံ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ကုိယ္တုိင္ ႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္၎၏အဖြဲ႔အစည္း၀င္မ်ားထိေတြဆက္ဆံမႈအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒရွ္ ေထာက္လွန္း ေရး အစီရင္ခံစာမ်ားအရသိႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ေနာက္ပုိင္းမွာ ၂၀၁၀မွစ၍ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ တမ်ိဳးတဖံုေျပာင္းလဲ လာခဲ့ရာ ေျမေအာက္ႏုိင္ငံေရးထက္ ယၡဳလုိ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ မ်ားျဖင့္ျမန္ မာ့ႏုိင္ငံ ေရး ထဲေျခစံုပစ္၀င္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့သမုိင္းသုိ႔တစ္ခ်ိဳးေကြ႔ပါဦးမည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းစဥ္ကာ လကတည္းက မြတ္ဆလင္မုန္းတီးေရးေရာဂါရွိေနခဲ့ေၾကာင္း သိသာေပၚလြင္လွ သည္။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈကာလတစ္ေလွ်ာက္ သမုုိင္းေမာ္ကြန္းထူခဲ့ၾကေသာ၊ ဦးရာရွစ္၊ ဦးရာဇတ္၊ ဦးေဖခင္(ပင္လံု) တုိ႔မွာလည္း အကဲစမ္းမႈ တြန္းတုိက္ပထုတ္မႈမ်ားျဖင့္မ ရင္ဆုိင္ခဲၾကရသည္ မဟုတ္၊ ထုိအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကဲ့သုိ႔ တရားမွ်တေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းပီသေသာ လုပ္ေဖၚကုိင္ဖက္တုိ႔အားမ်ားျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ သမုိင္းဇတ္ခံုေပၚတင္က်န္ခဲ့သူ မ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေရ၀ါဒ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးလႈံေဆာ္မႈမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အိပ္ေမာက်ေနေသာ ျမန္မာ့လူထုကုိလႈပ္ႏုိးရန္အလြန္အေရးပါေသာအခန္း႑မွာရွိခဲ့သည္။ သုုိ႔ေသာ္ ျမန္မာတုိ႔စြဲကုိင္လာေသာ အမ်ိဳး သားေရး၀ါဒမွာ အမ်ိဳးကုိခ်စ္ေသာစိတ္ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးကုိ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႔အသက္ေပးကာ အရယူ မည္ဟူ ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားေမြးခဲ့ေသာစိတ္မ်ိဳးကေသြဖည္သြားခဲ့သည္။ တနည္း အားျဖင့္ ယင္းစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြက်ဆံုးသြားခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ေခါင္း ေဆာင္ ၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ ပါသြားေလသေလာဟုဆုိရမည္။

ယေန႔ျမန္္မာတုိ႔စြဲကိုင္ထားေသာအမ်ိဳးသားေရး၀ါဒမွာ မိမိတုိ႔ အမ်ိဳးကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္ အျခားအမ်ိဳးကုိသတ္ျဖတ္ပစ္လုိက္ရမည္၊ မ်ိဳးျဖဳတ္ပစ္ရမည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ေန သည္။
တကယ္တန္သည့္ မိမိအမ်ိဳးကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္ မိမိအမ်ိဳးကုိအျခားအမ်ိဳး တုိ႔ထက္သာလြန္ ထက္ျမက္ လာ ေအာင္၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာလာေအာင္သာၾကိဳးစားလုပ္ကုုိင္ျခင္း သည္သာမွန္ ကန္ေသာေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ မိမိအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိ အျခားအမ်ိဳးသားတုိ႔ထက္သာလြန္ သြားျပီဟုျပႏုိင္ရန္အျခားအမ်ိဳးသားတုိ႔ကုိဖိႏွိပ္ပစ္ျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔သာလြန္သြားခဲ့ၾကျပီ ဟုေျပာျခင္းမွာမုသားသာျဖစ္ျပီး၊ အမွန္မွာ မိမိတုိ႔ကျမင့္သြားျခင္မ်ိဳးမဟုတ္ပဲ တန္႔ေန ၾကျခင္းသာျဖစ္ သည္ကုိျမင္ႏုိင္ၾကရပါလိမ့္မည္။

“ဤတြင္ ေဒါက္တာဘေမာ္အစုိးရက လူထုအံုၾကြမႈကုိအာ႐ံုေျပာင္းသြားရန္ဆုိျပီးေရႊဖီစာအုပ္ ကုိ လူသိေအာင္ လုပ္ကုိင္၍ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ ဒုတိယကုလားဗမာ႐ုိက္ပြဲျဖစ္ျပန္ေလသည္။” ဂ်ာ နယ္ေက်ာ္ တင့္ေဆြေရးသားေသာ (ကေလာင္စစ္သား) စာမ်က္ႏွာ(၂၆) မွျဖစ္ သည္။ ေနာက္လူမ်ားႏွင့္ေ၀းေနေကာင္းေ၀းေနပါလိမ့္မည္။ တကယ္ ေတာ့ သည္မွာ သမုိင္းအသစ္တုိ႔ေဖၚျပေသာစာသားကုိ စာေရးသူက အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ မ်ိဳးျဖင့္ ေျခဖ်က္ ထားသည့္ စာကုိေနာက္ေက်ာမွာပူးတြဲတင္ျပထားေသာ္လည္း စာဖတ္သူမိမိဖုိ႔ဤသည္ အမွားဟုမယူလုိ၊ အမွန္အျဖစ္သာ ယူလုိသည္။ ဖတ္သင့္ေသာစာအုပ္တစ္အုပ္ပါ။ ယေန႔ကေလာင္သမားမ်ား၊ ဂ်ာနယ္သမားမ်ား ဖတ္သင့္ေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။

သည္အကြက္မ်ိဳးဗမာတုိ႔အခုခ်ိန္ထိ ခံတြင္းေတြ႔ေနဆဲ။ လုပ္ေနဆဲ။ အက်ိဳး၊ ရလာဒ္ကုိ ဆင္ျခင္ေတြး ေတာ္ရန္ ယေန႔တုိင္ေမ့ေနၾကဆဲ။ အဂၤလိပ္တစ္ပုိင္းဗမာတစ္ပုိင္းပါလီမာန္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေခာတ္၊ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ေခာတ္) က တည္းက စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ႏုိင္ငံျခားသားစီးပြားေရး၊ တုိင္းရင္းသားစီးပြားေရး သည္စကားလံုး ႏွစ္လံုး ၾကားဗမာတုိ႔ပမာဒေလခေနခဲ့ၾကသည္မွာယေန႔တုိင္။ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္မွာ၊ ဦးေန၀င္းက အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဟုဆုိဆုိ၊ ဗမာအက်ိဳးစီးပြား ဟုေျပာေျပာ၊ ႏုိင္ငံျခား ပုိင္စီးပြားမ်ားအားလံုးကုိ ျပည္သူပုိင္သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံျခားသား အားလံုး ကုိျပည္ေတာ္ျပန္ခုိင္းလုိက္သည္။ သည္အလုပ္ကုိထုိေခာတ္အခါက တပ္ဗုိလ္ တပ္မမႈးတုိ႔အားလံုး၊ အာ ဏာရွိသူမ်ားအားလံုးသေဘာက်ခဲ့သည္၊ မွန္လွသည္၊ ဟုတ္လွသည္၊ ေကာင္းလွသည္ ဟုယံုၾကည္ ခဲ့ၾက သည္ဟုမထင္။ အားမတန္၍ မာန္ေလ်ာ့ခဲ့ သူဒုနဲ႔ေဒးရွိခဲ့သလုိ၊ သည္မွာတင္ မူ၀ါဒဟူေသာစကားလံုး (ယေန႔ အေခၚေပၚလစီ) ကုုိတပ္ဗုုိလ္တပ္မမႈးတုိ႔ ကုန္စင္ေအာင္နားမလည္ခဲ့ဟုေကာက္ ခ်က္ခ်ရမည္။ ရွင္းပါဦးမည္။ ဘာေၾကာင့္ဤကဲ့သုိ႔ျဖစ္ရသနည္း။ ရွင္းပါသည္။ မူ၀ါဒကုိက မတရား၊ မတရားသည့္အလုပ္ကုိ ရွင္းလွ်င္ မတရား မူျဖစ္ေၾကာင္း သာပုိေပၚလြင္လာရသည့္ သေဘာအရ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ရွင္း၍မရ။ မ ရွင္းႏုိင္ေသာေနရာ တြင္ ေပၚလစီဟူ၍တစ္မ်ိဳး၊ အထက္ကခ်မွတ္ေသာ မူဟူ၍လည္းေကာင္းသည္မွာတင္ရပ္ထားရသည့္အခါ၊ ေအာက္က လုပ္ရကုိင္ရ အေကာင္ အထည္ေဖၚရသူတုိ႔အခက္ေတြ႔ရသလုိ၊ မူ၀ါဒကုိအေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာ ထိေရာက္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ ႏုိင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ဤသုိ႔ေျပာရျခင္းမွာ အျခားေၾကာင့္မဟုတ္၊ ထုိထုိေသာကုလားမ်ားထံမွသိမ္းယူခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမ၊ တုိက္၊ကား စသည္တုိ႔ကုိ တုိင္းရင္းသားတုိ႔အားျပန္လည္ေပးအပ္ေ၀ငွေသာ အခါ ျမန္မာျပည္ဖြား ကုလားမ်ားကုိလည္းရက္ရက္ေရာေရာေပးသည္ ကုိေတြ႔ရျပန္သည္။ ယေန႔ ဒီခ်ဳပ္မွ (ကာခ်ဳပ္ျငိမ္း) ဦးတင္ဦး ကုိယ္ တုိင္ေျပာခဲ့ေသာ စကားရွိသည္။ (မင္းလည္းတုိင္းျပည္အတြက္တုိက္ခဲ့ခုိက္ခဲ့တာ အခုမေျပလည္ဘူး ဆုိေတာ့ – ဒီမွာ၊ တုိက္၊ ကား မင္းအတြက္ – ဒုိ႔ေတြကုလားေတြဆီကသိမ္းထားဒါ၊ အဲ့ဒါယူသြား)။ သူေပးလုိက္ ဒါကုလားကုိပါ။

ဒါကမႈအမွားမ်ားမွာၾကံဳေတြ႔ရစျမဲအမွားပါ။ ေခာတ္အခါအခ်ိန္ကာလအရ ထုိေခာတ္ထုိအခါက စစ္ဘက္၊ အရပ္ဘက္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာျမန္မာျပည္ဖြားမြတ္ဆလင္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာနာရမည္၊ မေတာ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲကုန္မည္ စသည္ျဖင့္ခ်င့္တြက္ခဲ့ၾကရသည္ထားဦး၊ မူအရ ကုလားသည္ ႏုိင္ငံျခား သားျဖစ္ ေစ၊ ျပည္တြင္းေပါက္ျဖစ္ေစ၊ အားလံုးအတူတူသာျဖစ္ေၾကာင္းယၡင္ကတည္းက ရွိခဲ့ေသာမူျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္က ယင္းမူသည္အခ်ိန္အခါမသင့္ေသးေသာေၾကာင့္ယေန႔ေခာတ္လုိ႔ ေပၚတင္ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း မရွိပဲ ျမံဳေနခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းအမွားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ေသာ ပုဂၢိလိကပုိင္းစီးပြားမ်ားခ်ည္း အသိမ္း ခံလုိက္ရသည္မဟုတ္၊ ျမန္မာပုိင္၊ တုိင္းရင္းသားပုိင္စီးပြားမ်ားလည္း မနည္းမေနာ အားလံုးသိမ္းက်ံဳး ျပည္သူပုိင္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤသည္ကုိစာေရးသူက မူအမွားတုိ႔၏ရလာဒ္ဟုသံုးသပ္တင္ျပလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ယေန႔သိန္းစိန္အစုိးရက တုိင္းရင္းသားအက်ိဳးစီးပြား၊ ႏုိင္ငံေတာ၏စီးပြားေရးတစ္ရပ္လံုး ကုိဖန္တီးႏုိင္မႈစြမ္းအား သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တုိင္းရင္းသားျပည္သူတုိ႔လက္၀ယ္ တြင္ရွိေရး ဟူေသာစီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္ေလး ရပ္မွ စီးပြားေရးမူ၀ါဒအရ၊ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေတာ့မည္ေဟ့ – ဆုိသည္ႏွင့္ အခုပဲဗမာေတြကၽြန္ျပန္ျဖစ္ရေတာ့ မလုုိ လုိ၊ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွာ မယားငယ္ပဲျဖစ္ရေတာ့မလုိလုိ၊ အေၾကာက္ပုိသလုိလုိ၊ ႐ူးသလုိလုိ၊ ေၾကာင္သ လုိလုိ၊ႏွင့္ ရွိသမွ်ေတာသူေတာင္သားလယ္သမားမ်ားေျမယာအားလံုးသိမ္းက်ံဳးသိမ္းၾကပါေတာ့သည္။ စီးပြား ေရး ရာအကြက္အကြင္းက်ေနရာအားလံုးလက္ဦးမႈယူသိမ္း လုိသိမ္း၊ ေရာင္းစား လုိစား ျဖစ္ခ်င္တုိင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဤသည္မွာကမာၻႏွင့္မည္ေရြ႕မည္မွ်ေ၀းေနေၾကာင္း လက္ေတြ႔ျပလုိက္သည္ႏွင့္ တူသည္။ အရင္ရွင္စီးပြားေရလာ ေတာ့မည္ေဟ့ – တုိ႔မွာအရင္းရွိမွ၊ စီးပြားေရး အကြက္အကြင္းေကာင္းေကာင္းကုိပုိင္ဆုိင္ ထားမွ၊ သည္အေတြးထိ ေလာက္ေတာ့ မဆုိေသး။ မွန္သည္ဟုေျပာႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္သည္အရင္းအႏွီး ႏွင့္ ထုိထုိေသာ စီးပြားေရး ရာအကြက္အကြင္းက်န လွသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦးတုိ႔ကုိ မည္သုိ႔မည္ဖံုအသံုးခ်မည္နည္း၊ မည္သုိ႔အက်ိဳး အျမတ္ရေအာင္ျပဳလုပ္ၾကမည္နည္း ဆုိသည္ကုိေတြးေတာမိၾကဟန္မတူ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမႈ လည္းမလာ၊ စီးပြားေရးရာကလည္း ဟုိကပိတ္သည္ကဆုိ႔ဆုိေတာ့လုပ္သေလာက္မဟန္၊ ပုိက္ေဘာမိထားေသာ လုပ္ငန္းကုိင္ငန္း၊ အေျခခံအေဆာက္အဦးတုိ႔ကုိျပန္လည္မြမ္းမံရ၊ ထိမ္းသိမ္းရ စရိတ္စကကလည္းၾကီး၊ တျဖည္းျဖည္းလံုးပါးပါးလာၾကေတာ့ သည္။ ျပည္သူ႔အလယ္မွာလည္းမ်က္ႏွာမရ၊ ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ေခါင္း မေဖၚရဲ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးခ်စ္တုိ႔ေၾကာက္ခဲ့ေသာ ကၽြန္ျပန္ျဖစ္ရေတာ့မည္ဆုိသည္မွာ ျဖစ္ခ်င္းျဖစ္ ကုိယ့္ျပည္ ကုိယ္တုိင္းမွာသာျဖစ္ၾကရမည္ဆုိသည္ကသာ ပုိေကာင္းဦးမည္ဟုဆုိခ်င္ သည္၊အခုႏုိင္ငံတကာမွာကၽြန္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္းမသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေနဦးမည္ဆုိလွ်င္ မ်ိဳးခ်စ္တုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ေရႊျပည္ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္လုိ႔ ေနပူက်ဲတဲမွာ လူသူမရွိ သုန္သာန္လုိျဖစ္လာပါေတာ့မည္။ (မူသည္လူတုိ႔ဖန္းတီးထားသည္သာျဖစ္၍ ေကာင္းကင္က်က်မ္းတစ္ ေစာင္မဟုတ္ ေသာေၾကာင့္ ျပန္ျပန္ျပင္ရသည္ကုိမွတ္ေစလုိသည္)။
ျမန္မာတုိ႔စံထားေသာ ႏုိင္ငံေရစံ၊ ပံုစံတစ္ခုရွိသည္ဟုစာေရးသူတုိ႔ျမင္ၾကည့္ေတြးၾကည္၍ မရေသး။ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ၾကီးေရးသားေသာ Burmese Political Value ကုိဆရာႏုိင္ဦးဘာသာျပန္ဆုိထားေသာ (ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေတြးအေခၚ)မွာျပည့္ျပည့္စံုစံုရွင္း ထားျပီးျဖစ္သည္ဟုထင္သည္။ ျမန္မာတုိ႔မွာ ျမန္္မာတုိ႔စံထား ေသာ ႏုိင္ငံေရးပံုစံ/စံ ဆုိသည္ထက္ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္စနစ္ ကပံုသြင္းလုိက္ေသာႏုိင္ငံ ေရးစိတ္ ဓာတ္ သာရွိ ေနေသး သည္ဟုထင္သည္။ ထုိစိတ္ဓာတ္အခံေၾကာင့္သာ ျမန္မာတုိ႔သည္ေခာတ္ မမွီေတာ့မွန္းသိ လွ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳး သားေရးက်ားေသကုိျပန္ျပန္အသက္သြင္းဖုိ႔ၾကိဳးစားေနၾကဟန္ တူသည္။ ျမန္မာ့ထီးနန္းစမုတ္တံုးခဲ့ရသည္မွာ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ေပ်ာက္ပ်က္သြားျခင္းေၾကာင့္ လား၊ ေခာတ္ေနာက္က်ေနခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္လားဆုိသည္ကုိ ဆင္ျခင္သင့္သည္ မဟုတ္လား။ သုိ႔ဆုိလွ်င္ ယေန႔ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာကုိကာကြယ္ရန္ ကမာၻအဆင့္အတန္း ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာ တုိ႔မည္သည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္ကုိ လက္ေတြ႔က်က်စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကဖုိ႔လုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ႏုိးၾကားေအာင္လုပ္ရင္းအခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္္၊ လူပမ္းျဖစ္ေနၾက မည့္ အစား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကုိေခာတ္မွီတပ္မေတာ္အျဖစ္ သုိ႔ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ေန သလုိ၊ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုး ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ကုိလည္းေခာတ္မွီ လူ႔ေဘာင္ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္ဖုိ႔လုိသည္။ ေခာတ္ မွီအသံုးေဆာင္မ်ားကုိသူမ်ားထံမွ၀ယ္ ယူသံုးစြဲျခင္းထက္ မိမိကုိယ္တုိင္တီထြင္ဖန္တီးတည္ ေဆာက္ႏုိင္ၾက ဖုိ႔လုိ သည္။ ကုိယ္ပုိင္နည္း ပညာ၊ တီထြင္ၾကံဆႏုိင္စြမ္းရွိဖုိ႔လုိသည္္။ ထုိသုိ႔ကုိယ္ပုိင္၊ ဥာဏ္ပညာ၊ နည္းပညာ၊ ကာယ၊ ဥာဏစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားျဖင့္သာ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာကုိကာကြယ္ႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။
အေဟာင္းအႏြမ္းမ်ားျဖင့္ ရိရြဲတိမ္းေစာင္းေနျပီျဖစ္ေသာျမန္မာ့အခ်ဳပ္ျခာသည္ အတုုိ႔အထိခံႏုိင္ စြမ္းမရွိေတာ့ ေၾကာင္း အရွိကုိအရွိအတုိင္းျမင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ရန္သူမိတ္ေဆြခြဲျခားျမင္ႏုိင္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ရန္သူကုိမိတ္ေဆြမဖြဲ႔ မိေစရန္၊ မိတ္ေဆြကုိရန္သူမလုပ္မိေစရန္ အမ်ိဳးသားေရးမ်က္ ကန္း၀ါဒျဖင့္အေတြးတိမ္ေနရမည္အခ်ိန္မဟုတ္ ေတာ့ေၾကာင္းသမုိင္းကသတိေပးေနျပီ။ ျမန္္မာ့ႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခ်က္လွ်ာသည္ အတိမ္းအေစာင္းမခံႏုိင္ေလာက္ ေသာအေျခအေနတြင္ရွိေန သည္ကုိျမင္တတ္ပါလွ်င္ ျမန္မာ့အခ်ဳပ္အျခာသည္လည္း အႏၱရယ္စက္ကြင္းကုိ ေနာက္ ထပ္ အမွားအယြင္းမ်ားျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏုိင္စြမ္းမရွိေတာ့ေၾကာင္းသတိခ်ပ္ေစလုိသည္။
၁၉၆၂-ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ အစဥ္အလာအာဏာရွင္စနစ္သုိ႔ေနာက္ေကာက္ လန္က်သြားခဲ့သည္ဟု ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္ကုိထမ္းရြက္ေနေသာအာဏာပုိင္တုိ႔သိၾကရမည္။ သုိ႔ေသာ္ယင္းသည္ အျပန္ျပန္ေနာက္ ေကာက္က်သြားေစဖုိ႔သာတတ္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ဗမာလူ႔ေဘာင္ကုိ မည္သုိ႔မွ်အက်ိဳးမျပဳႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသက္ေသျပခဲ့ျပီးျဖစ္၍ ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ေနာက္ေကာက္ျပန္ လန္ႏုိင္ ခြင့္ရွိႏုိင္ၾကလိမ့္မည္မထင္။ ယေန႔ျမန္မာတုိ႔ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ၁၉၆၂-ခုႏွစ္မဟုတ္သလုုိ၊ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္မ်ိဳးလည္းမ ဟုတ္ ေတာ့ျပီ။ ေခာတ္စနစ္တုိ႔ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ျပီျဖစ္သလုိ၊ ကမာၻအေနထားသည္လည္းပဲ ထုိႏွစ္ေတြကလုိမ်ိဳး ေနာက္ထပ္တစ္ၾကိမ္ထပ္မွားခြင့္ျပဳဦးမည္ဟုမထင္ေတာ့ပါ။
ေရွ႕ဆက္ျပီးျမန္မာ့တုိ႔ပထမအၾကိမ္ေနာက္ေကာက္က်သြားခဲ့စဥ္က ေျမြေပြးခါးပုိက္ပုိက္မိေသာ အမွားကုိထပ္ျပန္ တစ္ခါသံုး သပ္ေဆြးေႏြးၾကပါစုိ႔။
သမုိင္းအသစ္ ခရီးအစ
ဧျပီလ (၁၅) ရက္၊ ၂၀၁၅။

သမုိင္းအသစ္ ခရီးအစ
ဧျပီလ (၁၄) ရက္၊ ၂၀၁၅။

မူရင္း – https://www.facebook.com/godern.law မွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ အေနာက္သားရခုိင္မ်ား (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) ကို ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: