Myanmar Junta No 2 Maung Aye arrested (unconfirmed news in English & Burmese)

ငသန္းေ ရႊက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအးကို ဖမ္းလိုက္ျပီဆိုတဲ့သတင္းထြက္ေပၚလ်က္ရိွ။

ဇြန္ ၁၅ ( ေနျပည္ေတာ္)ငသန္းေရႊ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေမာင္ေအးကိုလက္ဦးမႈယူျပီးဖမ္းဆီးလို္္က္တယ္ဆိုတဲ့သတင္း က ဒီေန ့မနက္မွာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ထြက္ေပၚလ်က္ရိွပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဆက္လည္အတည္ျပဳနိင္ဖို ့အတြက္ မိမိတို ့ကြန္ယက္မ်ားမွ ထပ္မံစံုစမ္းေစလိုပါတယ္။ နဂ်စ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ဒုကၡေရာက္ျပည္သူမ်ားကို ကယ္တင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရိွေနျခင္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးရဲျမင့္သားႏွင့္အေပါင္းပါမ်ားကိုမႈးယစ္ေဆး၀ါးမႈ ႏွင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းမ်ားဟာစစ္တပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္းအကြဲျပဲမ်ားကို ပံုသ႑န္တမ်ိဳးႏွင့္ေဖၚျပေနျခင္းျဖစ္တယ္လို ့ ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္သံုးသပ္လ်က္ရိွပါတယ္။

from:KoMoeThee’s Blog

Mainstream Weekly

 

Mainstream, India 

 

– – – – -Far more frightening, for some, are rumblings within the junta. The referendum is not popular with all sections of the rulers, to go by some inside accounts.

Junta-watchers do not rule out sections loyal to SPDC Vice-Chairman General Maung Aye staging a revolt, at an opportune time ahead, against Chairman Than Shwe, the 75-year-old senior General known to be suffering from acute diabetes and breathing problems. —-

 (Courtesy: Truthout)

Continue reading

Twelve sentenced to seven years in jail for renovation of mosque

Twelve sentenced to seven years in jail

for renovation of mosque

Posted by Sit Mone

rohingya.jpg

An Isolated Rohingya Village

Thursday, 28 February 2008

Maungdaw, Arakan State: 

Twelve villagers of Thinn Baw Gwe (Kol Loon) in Maungdaw Township have been sentenced to seven years in jail by the Maungdaw High Court on February 24 for renovation of a mosque and Hafez Khana (Quaran memorial center).

The villagers had renovated the village mosque and Hafez Khana after acquiring necessary documents and permission from the Commander of Nasaka area No. 8 of Maungdaw Township , three months ago.But, the Commander was transferred and a new Nasaka Commander was appointed to Nasaka area No.8, recently. The new Commander was not happy with the renovation of mosque and Hafez Khana.

Another 20 villagers including village Chairman Khobir Ahmed (50), son of Basir Ahmed are still absconding to evade arrest by Nasak and police, said another village elder.

In Arakan State, one cannot renovate mosques, religious schools, houses even cow sheds without taking permission from concerned authorities. This is valid for only the Rohingya community.

To read the full text please read the source_

Kaladan Press

, , , , , , , , , , , , , ,

Burmese Resistance and the Starling Theory

Burmese Resistance

and the Starling Theory

 

By Goldie Shwe and Terry Evans

Following is excerpt of the Original Article,

In Burma, where the gun-toting junta is the only authority, it is hardly surprising that most people just keep their heads down and get on with the daily struggle of putting enough food on the table. Making yourself conspicuous in the eyes of the military or their plain-clothes thugs could result in imprisonment on the slightest pretext.

So how on earth have the people of Taunggok, located about 50 miles north of Thandwe, a major seaport in Southern Burma, managed to taunt the all-powerful junta in a defiant display of resistance?

These days most Burmese civilians are too frightened even to look a son or daughter of a military officer straight in the eye when they are out shopping in a big super store. However, in Taunggok, people openly express their displeasure at the corrupt officials who are ruining their country. While the majority of Burmese in towns and cities were still nursing the wounds inflicted by the generals during last September’s protests, the people of Taunggok regrouped and planned a fresh round of demonstrations. When forced to abandon this idea by an increased military presence in the town, they started a poster war against the junta instead.

Where do they get their courage? How do they manage to display these never-say-die attitudes? The answer is quite simple: they just stick to basics, and use their animal instincts to take on the predatory military. The repressed residents of Taunggok have worked out that, when you are so far from the top of the food chain, you must be united to survive against the increasingly violent junta.

starling-theory.jpg

Recently, researchers have discovered how vast flocks of starlings manage to stay together when under attack by predators, never leaving any of their number isolated and vulnerable. Each starling constantly tracks seven others as they fly, in order to respond instantly to changes of direction. Cohesion may be threatened under attack, but the flock can regroup very quickly, ready to deal with the next threat.

The courageous citizens of Taunggok have proved that strength flows from unity. They have also shown the importance of responding to a threat without delay. These crucial yet simple lessons learnt from the starlings appear to be gaining traction for the people of Taunggok; the rest of Burma may soon follow their courageous example.

ENDS

To read the full text