ေၾကးမံုဦးေသာင္း – ဦးသန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း

Source: ဦးသန္႔ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း (ေၾကးမံုဦးေသာင္း)

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔သည္ တင္ေမာင္ႏွင့္ စာေပမိတ္ေဆြျဖစ္ပါသည္။ သူထုတ္ေ၀ေသာ ဒီမိုကေရစီဂ်ာနယ္တြင္ မိမိက ေဆာင္းပါးရွင္တဦးျဖစ္ပါသည္။ တင္ေမာင္တည္းျဖတ္ေသာ ဗမာ့ေခတ္ သတင္းစာတြင္ အစိုးရ၏ အာေဘာ္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုႏွင့္အတူ “သမိန္ဗရမ္း” ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ေဆာင္းပါးေရးသျဖင့္ သူက မိမိ၏ ေဆာင္းပါးရွင္ ျဖစ္လာျပန္သည္။
ေၾကးမံုစက္သစ္ႀကီး၀ယ္ရန္ ကိစၥကို အေၾကာင္းျပဳကာ အေမရိကန္အစိုးရက ဖိတ္သျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ စာေရးသူ ေရာက္သြားပါသည္။

Continue reading

Burma’s nuclear temptation

By:Bertil Lintner

from:Daily Times

All that is certain is that Burma has a nuclear programme. It may be years, if not decades, away from developing nuclear-weapons capability. But the fact that the country’s military leadership is experimenting with nuclear power is cause for concern

Over the past year, Southeast Asia’s diplomatic community has tried to sort fact from fiction in a stream of unconfirmed reports from Burma, the region’s most isolated and secretive country. Burma’s fledgling nuclear programme with Russian assistance and its mysterious connections with North Korea raise concern in the region about its purpose.
Continue reading

Renaissance of the Aung San’s speeches (English)

Renaissance of the Aung San’s speeches

 We decided to reprint our beloved Daw Aung San Suu Kyi’s father, General Aung San’s speeches because even the sight in written words or the voice of uttering his name “Aung San” bring back the tender memories in most of our Burmese hearts and minds and could remind us his farsighted, wise politically correct ideas and awakens the political consciousness. Although he died young; his thoughts, beliefs and advises were far advanced and even better than most of the Burmese leaders and Military Junta Generals.

People remember what he stood for: honesty and hard work, unity and discipline, and such homely virtues they talk of these as the ‘Aung San way’, the way they must, or should try to follow.

Continue reading

7th July, the Day of Mourning

7th July, the Day of Mourning

Continue reading

SEVENTH JULY STUDENT MASSACRE

 

Seventh July is the historic day on the Burmese history on which day in 1962, unarmed university students sacrificed their lives against the Military Government. Students were massacred and Student’s Union Building was dynamited down together with the students inside. Since that day students became the RESISTENCE SYMBOL and used to spearhead the successive uprisings against the illegal Military Rulers.

Burma army Chief of Staff General Ne Win and cohorts threaten the U Nu’s elected democratic government to hand over power and formed a Caretaker government from 1958 to 1960 for eighteen months. General Ne Win and cohorts had a good taste of power after 18 months of the Caretaker Government, and they regarded U Nu as a week leader and was not strong enough to govern the country. They openly told the Pyidaungsu Governments that the army had to fight vigorously and they are not happy to even protect and give security service to those corrupt political leaders.

Continue reading

The Silent Genocide of Myanmar

By Jürgen Kremb in Mae La Refugee Camp, Thailand

It’s a conflict that has been going on for decades. The military junta of Myanmar continues to wage war on the country’s ethnic minorities. The refugee crisis continues to worsen as horrific violence spreads through the jungle.

Tha Lei Paw, 32, doesn’t respond at first when asked if she would return to her village when peace returns to Myanmar. She just smiles.

Is it an awkward smile? Or is she smiling out of fear or shame? She remains silent for a while, and then she says: “I have never seen peace. My life was an unending disaster, a life of torture and hunger. We were just slaves. Do you understand? We are damned.”

Continue reading

King-Obama’s dream comes true but Oh! Burma is still having Nightmares

King-Obama’s dream comes true

but

Oh! Burma is still having Nightmares

 

Congratulations Mr Obama for fulfilling the dreams of King or Martin Luther King Jr. We hereby wish that you could benevolently choose Mrs Hillary Clinton to be your Deputy running mate in the coming election.

For Oh! Burma, (or OLD BURMA) we are continuing the unfinished nightmare started by General Ne Win. We hope that there would be a blessing in disguise for our Burmese people. The present cyclone victims’ continuous suffering, SPDC’s blockage, hijacking and siphoning of the International aids combined with economic hardship because of SPDC’s mismanagement and global inflation/recession would fuel the dissatisfaction of Burmese and lead to another final revolt against SPDC and Myanm Military rulers.

 

nightmare1.jpgAs Mr McCain is the long time friend of Burma and we trusted he would be willing to help Burmese people if we need, we wish to request Mr Obama not to look at the other side and pretend you never see the plight and sufferings of Burmese people. Please don’t leave us, Burma alone Mr Obama.

 Extracts from Dean Johns’ article | Jun 4, 08 in Malaysiakini

  Continue reading